Visita al Museu de Manacor. Alumnes de Fonaments de l'Art I.


Els alumnes de Fonaments de l’Art I, de primer de Batxiller, amb la seva professora Dolors Gomis, visitaren el passat 12 de febrer de 2016 el Museu de Manacor ubicat a la Torre dels Enagistes. Estudiaren la tipologia de l’edifici – un casal de possessió fortificat – i la seva història per després passar a conèixer les sales de prehistòria, romanització, paleocristiana i andalusina del museu. Aquí teniu diverses fotografies de la visita.


Entrades populars