Any Ramon Llull


DEPARTAMENT DE PLÀSTICA. ALUMNAT DE PRIMER DE BATXILLERAT ARTÍSTIC. TREBALL D’IL·LUSTRACIÓ DE L’OBRA DE RAMON LLULL

Dins el marc de la celebració de l’ANY LLULL , el Departament de Plàstica ha coordinat i dirigit aquesta feina amb els alumnes de Primer de Batxillerat Artístic. El punt de partida han estat frases de Llull (dels Proverbis i del Llibre d’Amic e Amat) proposades pel Departament de Català.

Una selecció dels treballs quedarà en EXPOSICIÓ PERMANENT a la BIBLIOTECA MIQUEL ÀNGEL RIERABel Miquel Cazorla

Estela Calle Exojo

Francisca Acuñas

Jaume Juan Rosselló

Lucía Serrano

Maria Nieto

Neus Rigo

Júlia Febrer

Zjing Zeng


Alan Salas

Entrades populars