Escola Municipal de Mallorquí: Vint segles de música a Manacor. Homenatge a Aina M. Sansó
Entrades populars