Departament de Dibuix. Manequinn Challenge. Per la igualtat


Dins la feina que ha fet el centre durant el curs 2018-2019 per a la coeducació i la igualtat de gènere, ha destacat molt l'enregistrament d'un manequinn challenge al pati, on els alumnes i professors que hi participaren duien tots la camiseta amb el disseny guanyador d'enguany. Es tracta d'un treball de l'assignatura de Cultura Audiovisual de 2n de batxillerat. Els autors del curtmetratge són Helena Mateos, Toni Melis, Catalina Jaume i Andrea González.

Entrades populars