La rondalla dels dijous (6). Margalida Mas: N'EspardanyetaEntrades populars