Teatre de Creació: "Aero-Big".Aero-Big
Teatre de Creació

Direcció: Francesc M. Quetglas i Sebastià Adrover

Intèrprets: Marta Pol / Maria Estelrich / M. Magdalena Vives / Francina Moya / Francisca Pilar Sanchez / Sebastià Hageneier / Guillem Caldentey / Toni Gelabert / Biel Suñer.

Data i hora: 5 de maig de 2018, a les 6,30 h. del capvespre. / 6 de maig de 2018, a les 7,30 h. del capvespre.

Espai: Teatre de Manacor (Sala de dalt).

Entrades populars