El fons documental de Riera Ferrari al Mossèn


El divendres, 22 de desembre, l’IES Mossèn Alcover va rebre una donació molt especial per a la seva biblioteca: el fons documental del pintor manacorí Joan Riera Ferrari. Els marmessors de l’artista varen decidir que l’institut i la Biblioteca Miquel Àngel Riera fossin els encarregats de la catalogació, sistematització i exposició pública d’aquest fons bibliogràfic. El fons està dedicat, en la seva major part, a les arts plàstiques i a la història de l’art. El valor i l’abast de la donació, molt importants, només podran ser valorats en la seva justa mesura després d’analitzar-ne tot el contingut. Es respecta així la voluntat de Riera Ferrari: que la major part del seu llegat quedàs a Manacor. En el cas del fons documental, a més, dins la biblioteca que du el nom d’un dels seus millors amics: l’escriptor Miquel Àngel Riera. El trasllat des de la residència del pintor, A l’Auba, fins a l’IES Mossèn Alcover va ser realitzat el mateix matí, amb la inestimable ajuda d’un grup d’alumnes voluntaris del centre. La direcció i tota la comunitat educativa del Mossèn no podem més que agrair molt sincerament la confiança que els marmessors han tengut en nosaltres, en el centre i en la biblioteca. Esperam correspondre-hi adequadament.


Entrades populars