Escola Municipal de Mallorquí. Presentació de "Posseïts pel dimoni" de Bàrbara Duran.
(Fotografies: Joan Miquel Riera Torres)

Entrades populars