Joana Gomila: Folk Souvenir.


Joana Gomila juntament amb Arnau Obiols, Santi Careta, Alex Reviriego i Laia Vallès Marínens proposen un concert que convida a viatjar pels ecos i les ressonàncies de la música popular de Mallorca partint de tonades populars i teixint sonoritats salvatges i delicades que s’entremesclen amb simples de pagesos, nins, padrines, paisatges… Joana Gomila cerca en l’ànima d’aquestes melodies una font d’inspiració per fer volar la creativitat col·lectiva de la banda.

(Fira Mediterrània Manresa)


Entrades populars